Developer
افزونه SOCIAL LOGIN EDD

افزونه SOCIAL LOGIN EDD

VK.com و Instagram.

افزونه COMMISSIONS V3.3.2

افزونه COMMISSIONS V3.3.2

Easy Digital Downloads Commissions v3.3.2 – این افزونه در صورت کد معرف کاربران سایت شما یا شعب سایت شما کمیسیون کاربر را لحاظ میکند.

افزونه EDD Image Watermark

افزونه EDD Image Watermark

Easy Digital Downloads Image Watermark extension شما به راحتی می توانید علامت های حاوی تصاویر خود را به Easy Digital Downloads اضافه کنید.